Zpět na Aktuality

Nadělujeme nejenom o Vánocích

V roce 2018 jsme mohli být také mimořádně štědří! Díky stěhování do nové budovy bylo potřeba udělat pořádek v zásobách, takže jsme vyřadili větší množství zbytkového papíru. Ten jsme pak mohli rozdat mateřským a základním školám, zájmovým kroužkům a jiným neziskovým organizacím. I naše reklamní předměty jsme tvořili tak, aby mohly sloužit jako dárky při dětských soutěžích nebo „dospěláckých“ tombolách. Vznikly tak například památníčky, pravítka a sešity, společenské hry, pexesa, omalovánky, …
Obdarováno bylo v průběhu roku nejen přes 20 MŠ a ZŠ, ale i např. domy dětí a mládeže, charitativní a neziskové organizace. Odměnou nám pak je nejen poděkování jednotlivých zařízení, ale především obrázky dětí, které nám posílají.

Pomáhat potřebným budeme rozhodně i nadále!