Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Z STUDIO, spol. s r.o. (dále jen “Společnost”). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

Společnost plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás.

Společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Společnosti, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Společnost ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli. Při zpracování osobních údajů Společnost dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Společnosti, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.
Společnost nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.