Certifikace a ocenění

Chceme Vám zaručit nejvyšší kvalitu, a proto je náš management pravidelně hodnocen ze strany certifikačního orgánu. Dbáme také na zásady environmentální a cenové politiky. V těchto oblastech jsme držiteli hned několika mezinárodních ocenění.

ISO 9001:2015

Zavázali jsme se plnit požadavky na systém managementu kvality podle této mezinárodní normy. Náhled certifikátu zde.

ISO 14001:2015

Řídíme se závaznými požadavky systému environmentálního managementu podle této mezinárodní normy. Náhled certifikátu zde.

ISO 27001:2017

Chráníme citlivé informace našich zákazníků podle této normy. Náhled certifikátu zde.

Certifikát FSC® (FSC-C110061)

Přijali jsme certifikační systém Forest Stewardship Council®, který je založen na striktních sociálních a ekologických standardech a dává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů. Náhled certifikátu zde.

ČSN EN 82079-1: Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace

Řídíme se těmito požadavky na obecnou strukturu a soubor údajů, které má obsahovat návod.

Směrnice Evropského Parlamentu a rady 2006/42/ES (Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)

Řídíme se touto směrnicí, která definuje nejen základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při navrhování a výrobě strojních zařízení, ale také předepisuje, co vše má být v této souvislosti uvedeno v návodu pro uživatele.

ISO 17100:2015 pro překladatelské služby

Plníme požadavky této normy, která klade vysoké nároky na odbornost překladatelů a standardizované řízení překladatelských projektů. Náhled certifikátu zde.

ISO 12647-2:2013

Definuje standardní barevnost ofsetového tisku. Náhled certifikátu zde.

Certifikát Sony Green Partner

Certifikát, který jsme získali v roce 2009, uděluje společnost SONY svým dodavatelům, kteří úspěšně prošli auditem, a splnili tak environmentální požadavky uvedené v dokumentu Sony Green Partner Program. V rámci auditu se sledovaly tyto oblasti: ekologická kvalita finálních výrobků, ekologická kvalita výrobních materiálů, aspekty ekologické kvality při výběru a nákupu vstupních materiálů a aspekty ekologické kvality ve výrobních procesech společnosti Z STUDIO.

Protokol o autorizovaném měření emisí

Společnost EKOME s.r.o. ověřila, že emise tuhých znečisťujících látek a těkavých organických látek odcházejících do volného ovzduší z ofsetové tiskárny jsou v povolené míře.

Prohlášení o zákazu používání chemických látek obsažených ve výrobcích

Naši dodavatelé nám předkládají prohlášení, že do společnosti Z STUDIO nedodávají materiály s obsahem nebezpečných látek.

Spolupráce se společnosti EKO-KOM

Se společností EKO-KOM, a. s. jsme v roce 2018 uzavřeli smlouvu o povinnosti recyklovat odpad z obalů (náhled zde). Následně v roce 2019 jsme se zapojili do projektu této společnosti s názvem “Zodpovědná firma“, který prohlubuje společenskou odpovědnost firem v oblasti třídění odpadu. Jeho cílem je podpořit vzdělávání zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace odpadu.

Další ekologické aktivity

Od roku 2018 jsme trvale účastníky projektu REMOBIL, který se zabývá recyklací mobilních telefonů. Tím nejen prospívá životnímu prostředí, ale dává při jejich demontáži práci hendikepovaným lidem a přispívá také na aktivity neziskových organizací. Dále jsme navázali spolupráci se společností REMA, a. s., díky které naši zaměstnanci aktivně třídí zejména elektroodpad a použité baterie. Jsme tak oprávněni používat logo “Zelená firma“.

Jsme jedinou firmou v Evropě, která obstála v konkurenci 800 dodavatelů a jedinou firmou ve světě, která v letech 2007-2009 získala třikrát po sobě ocenění Celestica TCOOTM Supplier Award. Toto ocenění je udělováno těm dodavatelům, kteří dokážou snižovat celkové náklady zákazníků.

Patříme mezi 10 nejúspěšnějších firem ve Zlínském kraji. Pravidelně jsme pozitivně hodnoceni v soutěži Vodafone Firma roku, která hledá společnosti a živnostníky s nejlepším podnikatelským nápadem a silným zázemím v rámci regionů i celé ČR. V roce 2017 jsme také byli schváleni jako nový člen Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Naše služby oceňují i naši odběratelé. V roce 2018 nám oficiálně poděkovala za spolupráci např. německá společnost LEIFHEIT, která nás jako jedinou českou firmu zařadila ke svým 13 nejvýznamnějším a nejspolehlivějším dodavatelům.

Aktivní jsme i v oblasti společenské odpovědnosti firem. Podporujeme regionální zájmové, sportovní a společenské akce, průběžně přispíváme na činnost neziskových organizací. Výrazně se angažujeme také v ochraně životního prostředí. Díky našemu ekologickému přístupu jsme tak oprávněni používat např. loga Zelená firma a Zodpovědná firma. Od roku 2018 jsme také trvale účastníky projektu REMOBIL.

Každoročně vytváříme firemní nástěnný kalendář, jehož autorem je majitel společnosti Ondřej Záruba.  Tyto a i jiné námi vyráběné kalendáře jsou pravidelně oceňovány v soutěžích jako např. Kalendář roku, Kalendář a Najkrajší kalendár Slovenska.

Oceněné kalendáře

Technické zázemí

Digitální tisk

Digitální tisk

Největší výhodou digitálního tisku jsou nízké celkové náklady při tisku malého množství kusů. Tyto stroje jsou schopny tisknout v některých ohledech stejně kvalitně jako stroje ofsetové. Digitální tisk zajišťuje černobílý tisk technické dokumentace, barevný tisk plakátů a letáků, zpracování personifikovaných tiskovin a potisk CD.

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk

Archový ofsetový tisk je určen pro plnobarevné i černobílé dokumenty ve větších nákladech a s vyššími nároky na barevné provedení. Realizujeme tisk do formátu B1, a to na papíry klasické, speciální i grafické. Nabízíme tisk i na papíry s certifikací FSC®, která zaručuje, že kupujete výrobek ze dřeva pocházejícího z šetrně obhospodařovaných lesů.

Hi-Fi tisk®

Hi-Fi tisk®

Unikátní technologie Hi-Fi tisk® umožňuje reprodukovat fotografie v nadstandardní kvalitě s dokonale prokreslenými detaily a výrazně živějšími barvami. Zejména tóny modré, fialové a zelené barvy jsou mnohem intenzivnější, což je umožněno spojením širokogamutového tisku se stochastickým rastrem nové generace a za pomoci speciálně pigmentových CMYK barev japonské výroby. Díky spojení těchto dvou vyspělých tiskových technologií je nyní možné reprodukovat fotografie v kvalitě, která byla u ofsetového tisku dosud nevídaná. Více o této technologii.

Podporujeme

Jako tiskárně se nám nabízí mnoho způsobů, jak podpořit své okolí a pomoci druhým. Ať už se jedná o ekologické hledisko, využití zbytkového materiálu, nebo rozvoj dětí a studentů. Snažíme se využít každé příležitosti, která se nám naskytne. Upřímně, když je možnost, tak proč ne?

Pokud máme volné archy papírů a přijatelně velké odřezky, obdarováváme jimi potřebné instituce ve Zlínském kraji. Tvořit a vytvářet tak mohou nejenom děti z mateřských, základních a uměleckých škol, ale také senioři z Alzheimercentrum Zlín.

Při realizaci firemních akcí se pravidelně obracíme na integrované centrum Slunečnice, které podporuje osoby se znevýhodněním. Úzce také spolupracujeme s pobočkami Naděje ve Zlíně a v Otrokovicích. Pro tvorbu reklamních předmětů využíváme jejich tvořivé dílny, odebíráme příležitostně občerstvení a především jim dodáváme zbytkové papíry, které využívají právě při tvoření.

Myslíme i na studenty vysokých škol a nabízíme jim zázemí pro vypracování bakalářských a diplomových prací. S tím se pojí i možnost výkonu praxe v rámci studia.

Abychom neopomenuli známé heslo „sportem ku zdraví“, příležitostně podporujeme také sportovní události, jako například cyklotrial, hokej a Barum Czech Rally. Nebráníme se ani podpoře festivalů, plesů a jiných kulturních akcí. Naše dárky se objevují například na ZLÍN FILM FESTIVALU a ČokoFestu.